Samarbete om gemensamt digitalt utdataformat för iBVD och eBVD